وبسایت AHM General Contracting

ساخت و ساز و خود را به AHM بسپارید. این شرکت از مشتریان بین المللی گروه نرم افزاری هایکدز است. این سایت دارای امکانات ثبت سفارش ساخت و ساز، فروشگاه اینترنتی و نمایش نمونه کار های این شرکت میباشد.