مبانی فیزیک کوانتوم (سوپر پوزیشنینگ و موج-ماده)

رادرفورد، بور، تامسون، دانشمندانی بودند که اولین مدل های کلاسیک را برای یک اتم و ذرات زیر اتمی آن را بیان کردند. با این کار اولین قدم های فیزیک کوانتوم بدون این که حتی نامی از این نوع فیزیک آورده شود برداشته شد. فیزیک کوانتوم بخشی تاریک و بسیار پیچیده از فیزیک است که در….

تریلر جدیدترین نسخه از سری بازی های World of Warcraft

بیلزارد تریلر جدید ترین نسخه از سری بازی های WoW را منتشر کرد. نام این نسخه World of Warcarft ShadowlandsWow است. به نظر میرسه باس آخر بازی الف جذاب بازی یعنی Sylvianse است. تریلر را مشاهده کنید.