چطور مسئول امنیت اینستاگرام خودمون باشیم؟

امنیت اینستاگرام

خب، خب، خب. این از اون بحث هایی که خودم خیلی باهاش کیف میکنم، هرجا هم میشینم و مبیبنم کسایی دارن در رابطه با این موضوع حرف میزنن میگم که پول بیخود ندین به کسی! راستش اینکه امنیت اکانت اینستاگرام خودتون رو بهتر کنید کاری نداره، همین چند تا راه پایین رو برید کفایت میکنه….