دوره آموزشی افزایش موفقیت فروش اینترنتی

 جلسه اول: شنبه 15 آبان ساعت 18 (الفبای توسعه کسب و کار) (برگزار شد)  جلسه دوم: دوشنبه 17 آبان ساعت 18 (هویت بصری و اهمیت آن)(برگزار شد)  جلسه سوم: چهارشنبه 19 آبان ساعت 18 (کار با سایت و شبکه های اجتماعی)(برگزار شد) جلسه چهارم: جمعه21 آبان ساعت 18(طراحی گیمیفیکیشن و مشوق های خرید)(برگزار شد) جلسه….